Anneke Mels

Zorgcommunicatie professional

Even voorstellen. Ik ben Anneke Mels.

Zelfstandig Zorgcommunicatie professional, beschikbaar voor projecten waarbij het draait om verbetering van communicatie in de zorg en wetenschap. Communicatie tussen en richting allerlei partijen, zoals patiënten, zorgverleners, onderzoekers, farmaceutische bedrijven en overheidsinstellingen.

Gevoed door mijn jarenlange en brede ervaring op het gebied van medische communicatie, ben ik inzetbaar in verschillende rollen, zoals medisch/wetenschappelijk en strategisch adviseur, matchmaker, projectmanager en interim-manager.

Mijn passie en kennis liggen op het gebied van ‘samen beslissen’ en zelfregie, implementatie van eHealth, stimuleren van patiëntenparticipatie, het vertalen van medische en wetenschappelijke teksten naar begrijpelijke taal voor de zorgconsument, en het managen van projecten op het gebied van patiëntenvoorlichting en wetenschappelijk onderzoek.

Effectief communiceren is een hele puzzel! Mijn kracht ligt in het vinden van de juiste puzzelstukjes in de brij van informatie en het leggen van de stukjes op de juiste plek. Dit doe ik altijd samen met de betrokken stakeholders, zodat het plaatje aan het eind ook klopt voor alle partijen.

Mijn rollen

Ik ben inzetbaar in uiteenlopende rollen. De rollen waarin ik de meeste ervaring heb, zijn:

Medisch en strategisch adviseur

 • Medische/wetenschappelijke inhoud accuraat en helder doorvertalen naar  communicatiemiddelen voor diverse doelgroepen, zoals zorgverleners, onderzoekers en patiënten
 • Medische bijeenkomsten voorbereiden (agenda-setting, presentaties, discussion guide, werkvormen), begeleiden en samenvatten
 • Strategische advisering aan farmaceutische bedrijven over communicatiestrategie en tactiek o.a. bij productontwikkeling, product launches en indicatiewijzigingen

Matchmaker

 • Identificeren van verschillende stakeholders in de zorgsector en hun specifieke belangen
 • Exploreren van het gezamenlijk belang waarbij de verbetering van zorg centraal staat
 • Stakeholders binnen de zorg samenbrengen en vanuit gezamenlijke behoeften en doelen projecten opzetten en implementeren
 • Financiers (zoals overheid, gezondheidsfondsen, private partijen) aantrekken tot investeringen in zorgprojecten
Boei

Project- en interim-manager

 • Projecten leiden van begin tot eind: idee – plan – financiering – teamvorming – uitvoering – implementatie
 • Bij gezondheidsfondsen, patiëntenverenigingen, farmaceutische bedrijven en gezondheidsgerelateerde overheidsinstellingen
 • Projecten voor patiënten [en naasten], zorgverleners en onderzoekers
 • Online en offline communicatietools, kleine en grote bijeenkomsten (discussiegroepen, adviesraden, congressen)
 • Snel up-to-speed: door mijn medisch-wetenschappelijke expertise, kennis van marketing en communicatie en ervaring als manager van een gezondheidsfonds, ben ik snel inzetbaar

Mijn kennis en skills

Ik heb ervaring als medisch onderzoeker. Ik ben afgestudeerd in de Biomedische Wetenschappen aan de Universiteit Leiden en vervolgens gepromoveerd aan het VUmc op het gebied van immunologie en oncologie. In deze periode heb ik praktische laboratoriumvaardigheden aangeleerd en de skill ontwikkeld om snel veel informatie tot mij te nemen en van daaruit te komen tot een theorie en onderzoeksaanpak. In mijn rol van Manager van de afdeling Kennis bij de Maag Lever Darm Stichting was ik verantwoordelijk voor het wetenschappelijke subsidieprogramma en publieksvoorlichting.

Voor Excerpta Medica (internationaal medisch communicatiebureau voor de farmaceutische industrie) heb ik veel projecten gedaan, o.a. in de rol van Medisch Adviseur. Mijn hoofdtaken waren het uitdenken, ontwikkelen, adviseren en structuren van medische content en marketing messages van farmaceutische communicatiemiddelen en KOL-management. In de loop der jaren zijn vele therapeutische gebieden voorbij gekomen, waaronder hematologische, solide en zeldzame vormen van kanker, anemie, ijzerstapeling, diabetes en osteoporose.

Als Account Director bij Excerpta Medica was het mijn rol om met de juiste communicatie- en marketingstrategie geneesmiddelen van farmaceutische klanten te positioneren. Ter ondersteuning van mijn dagelijkse werkzaamheden heb ik in die tijd mijn NIMA-A en -B diploma’s gehaald. Bij de Maag Lever Darm Stichting was het mijn rol als Manager Kennis om behoeften van patiënten en zorgverleners in kaart te brengen, de juiste stakeholders aan te haken en zo voorlichting en onderzoek mogelijk te maken.

Door mijn werk bij een onderzoeksinstituut, met de farmaceutische industrie en bij een gezondheidsfonds, heb ik inzicht in hun belangen, regels en werkwijzen. Bij Excerpta Medica heb ik veel succesvolle acquisities gedaan vanuit mijn rol van Medisch Adviseur en als pitch teamleider (ten tijde van mijn rol van senior Projectmanager). Deze ervaringen maken dat ik een verbinder kan zijn tussen deze partijen en als matchmaker kan optreden voor consortia en PPS projecten.

Mijn aanpak

Behoefte

Behoefte

De behoefte van mijn doelgroep staat altijd voorop! Wat is het hiaat, wat mist er in de huidige communicatie waardoor patiënten of artsen niet optimaal geïnformeerd zijn? Dit doe ik door de dialoog aan te gaan en de ‘waarom’-vraag keer op keer te stellen.

Puzzel

Puzzelen

Voor mij start alles met het vinden van de juiste puzzelstukjes uit een brij van informatie, om deze vervolgens aan elkaar koppelen tot een helder plaatje van een situatie, behoefte of hiaat. Dit doe ik door te graven in data, te praten met de doelgroep en alle stakeholders en door te kijken naar andere voorbeelden binnen en buiten de zorgsector.

Open

Open

Open en eerlijke communicatie, openheid over planning en budget, open staan voor nieuwe ideeën en aanpak, open stellen voor feedback. Zo werk ik graag.

Samen in gesprek

Samen

Ideeën generen en projecten opzetten en uitrollen doe ik nooit alleen. Ik doe dat samen met alle partijen die belang hebben bij het project. Op deze manier worden de juiste behoeften en knelpunten van het begin af aan meegenomen in de ontwikkeling en zal structurele implementatie gemakkelijker verlopen. Patiëntenparticipatie is voor mij hierbij cruciaal!

Sluit mijn aanpak aan op uw organisatie of behoefte? Neem dan vooral contact met mij op.

Wat mensen over mij zeggen…

Contact

Verder praten over hoe ik uw organisatie kan ondersteunen?
Ik kom graag een kop koffie drinken!

06-20994438

annekemels.nl@gmail.com

Contact

Partner van Alliantie Gezondheidsvaardigheden

Deelnemer Community ZorgInnovatie

Anneke Mels Zorgcommunicatie│Amsterdamsevaart 274, 2033 AA, Haarlem│KvK-nr.: 69783969 │BTW-nr.: NL127360475B01